Universitatea

Componentă a Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti, Facultatea de Management Financiar are o tradiţie care argumentează longevitatea şi calitatea educaţiei economice în spaţiul bucureştean şi nu numai: studiile universitare s-au desfăşurat încă din 1 octombrie 1993 în cadrul Colegiului Bancar Universitar din cadrul Institutului Bancar Român, la numai doi ani de la înfiinţarea acestuia din urmă, prin Hotărârea Guvernului nr. 693/1991, publicată în M.O. nr. 52, din 30 martie 1992.

Dacă la momentul înfiinţării Institutul Bancar Român avea atribuţii în domenii precum: perfecţionarea profesională a personalului financiar-bancar, organizarea periodică a examinării pentru atestarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare exercitării profesiunii bancare, documentarea, informarea şi cercetarea în domeniul teoriei şi practicii financiar-bancare, în context naţional, european si internaţional, la doi ani după înfiinţare considera oportună crearea unei structuri de învăţământ superior cu atribuţii în direcţiile învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică. Drept urmare, în anul 1993 s-a înfiinţat Colegiul Bancar Universitar în cadrul Institutului Bancar Român, ca structură universitară de învăţământ de scurtă durată (3 ani), având ca scop formarea de specialişti pentru domeniul financiar-bancar. Colegiului Bancar i-a fost acordată autorizaţie de funcţionare provizorie, pentru specializarea Gestiune Bancară, prin Hotărârea de Guvern nr. 568 din 28 iulie 1995 cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor - Anexa 1, poziţia 71, publicată în M.O. nr. 185, din 16 august 1995; autorizaţie ce a fost menţinută prin Hotărârea de Guvern nr. 294/1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor - Anexa 1B, poziţia 21, publicată în M.O. nr. 130, din 25 iunie 1997, şi prin Hotărârea de Guvern nr. 535 din 1 iulie 1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular - Anexa 2, poziţia 29, publicată în M.O. nr. 324, din 7 iulie 1999.

Cinci ani mai târziu, în 1998, se înfiinţează Facultatea de Management Financiar în cadrul Institutului Bancar Român, ca structură universitară de învăţământ de lungă durată (cursuri de 4 ani). Facultăţii de Management Financiar i-a fost acordată autorizarea de funcţionare provizorie, pentru specializarea „management financiar-bancar”, prin Hotărârea de Guvern nr. 535 din 1 iulie 1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, Anexa 2, poziţia 29, publicată în M.O. nr. 324, din 7 iulie 1999.

În anul 2005 Colegiul Bancar Universitar şi Facultatea de Management Financiar din cadrul Institutului Bancar Român devin structuri de învăţământ universitar autonome (prin Hotărârea de Guvern nr. 538 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991, publicată în M.O. nr. 523, din 20 iunie 2005), Facultatea de Management Financiar fiind propusă spre acreditare. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, s-a adoptat sistemul universitar european (sistemul Bologna) şi astfel colegiile au dispărut ca structuri universitare. În urma acestor modificări, începând cu 2005, Colegiul Bancar Universitar a dispărut treptat din oferta educaţională a structurii de învăţământ superior a Institutului Bancar Român iar resursele sale academice au fost reorientate către Facultatea de Management Financiar.

În anul 2009, Facultatea de Management Financiar a obţinut acreditarea prin Legea nr. 274/2009 privind înfiinţarea Universităţii Financiar Bancare din municipiul Bucureşti, lege prin care s-a înfiinţat Universitatea Financiar Bancară, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu predarea în limba română, specializarea Finanţe şi Bănci. După obţinerea acreditării, Facultatea de Management Financiar devine instituţie universitară independentă de Institutul Bancar Român, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Negru Vodă nr. 3, sectorul 3.

Ultimul update în 30 octombrie 2013