Studenți

Prima pagină
Studenți
Tematica examenului de licență

CUNOȘTINȚE ECONOMICE DE SPECIALITATE

I. MONEDA: INSTITUȚII, POLITICI, INSTRUMENTE
Concepţia keynesistă asupra monedei;
Concepţia monetarista;
Etape in evoluţia monometalismului aur;
Mecanismul funcţionării banilor in schimburile economice internaţionale;
Sistemul monetar european;
Conţinutul si structura masei monetare;
Analiza situaţiei monetare pe baza componentelor masei monetare;
Băncile comerciale;
Băncile de emisiune;
Băncile si instituţiile de credit specializate;
Instrumentele politicii monetare;
Reglementările bancare;
Echilibrul monetar: concept si trăsături specifice;
Inflaţia: cauze şi consecinţe.

II. INSTITUȚII DE CREDIT – CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI JURIDIC
Noţiuni şi aspecte juridice cu privire la regimul instituţiilor de credit;
Sistemul bancar român şi evoluţia reglementărilor în domeniu;
B.N.R.- Banca Centrală a Statului Român;
Autorizarea instituţiilor de credit – persoane juridice române;
Regimul instituţiilor de credit – persoane juridice străine care desfăşoară activităţi în România / Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit;
Organizaţiile cooperatiste de credit / Alte tipuri de instituţii de credit;
Falimentul instituţiilor de credit;
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

III. OPERAŢIUNI BANCARE – PRODUSE ŞI SERVICII
Cadrul general privind operaţiunile desfăşurate de către o instituţie bancară. Produse şi servicii bancare;
Contul curent şi operaţiunile în cont curent;
Depozitele bancare;
Cardul bancar;
Creditarea bancară;
Canale integrate de distribuţie bancară. Riscul în activitatea bancară;
Operaţiuni pe piaţa de capital.

IV. MANAGEMENT BANCAR
Noţiuni generale despre managementul bancar;
Managementul pe baza de bilanţ;
Managementul pe baza valorilor de piaţă. Analiza fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
Managementul băncilor comerciale;
Managementul băncilor de afaceri;
Performanţa bancara ca reflectare a managementului;
Managementul Băncii Centrale.

V. ECONOMIA ŞI ROLUL BĂNCILOR
Fluxul circular al veniturilor şi cheltuielilor;
Costul de producţie, element de stabilire a preţului;
Metode de fundamentare si corelare a preturilor;
Rolul concurenţei în economia de piaţă;
Sistemul informaţional al preturilor.

VI. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A FIRMEI
Analiza rezultatelor din activitatea de producţie si comercializare;
Analiza cheltuielilor întreprinderii;
Analiza rentabilităţii întreprinderii;
Analiza echilibrului financiar.

VII. FISCALITATE
Sistemul fiscal;
Impozitul pe profit;
Impozitul pe venit;
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
Taxa pe valoarea adăugată;
Accize şi alte taxe speciale;
Impozite şi taxe locale.

VIII. CONTABILITATE FINANCIARĂ
Întocmirea, verificarea şi controlul documentelor justificative;
Evaluarea structurii patrimoniale;
Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare;
Efectuarea de analize privind capitalurile, stocurile, imobilizările şi trezoreria;
Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie;
Contabilitatea creanţelor şi datoriilor;
Contabilitatea cheltuielilor;
Contabilitatea veniturilor.

Descarcă tematica examenului de licență în format .pdf

Ultimul update în 06 iunie 2012