Publicații UFB

Revista UFB se adresează profesorilor, cercetătorilor științifici, studenților cu preocupări în domeniul economic și financiar-bancar și conturează o viziune focalizată asupra abordării fenomenelor economice într-un context socio-uman comprehensiv.

Revista UFB apare în limba română și în limba engleză, tiparită și online.

ISSN: 2247-031X

Frecvența: trimestrială (4 apariții/an)

Informaţii cheie pentru autori:
- Focusul editorial al revistei este reprezentat de lucrări inovatoare, care nu au fost publicate încă;
- Vă rugăm să reţineţi faptul că odată recepţionată o propunere de articol, evaluatorii desemnaţi de coordonatorul editorial vor efectua mai multe controale de originalitate, în scopul de a identifica potenţialele probleme legate de plagiat;
- Este indicat ca în cuprinsul articolului dumneavoastră să efectuaţi o analiză a literaturii de specialitate referitoare la tema de cercetare care ar trebui să se concentreze pe lucrările cele mai recente (de preferinţă, cercetările efectuate în ultimii 5 ani, dar dacă cercetarea se concentrează asupra unor lucrări importante datând de mai mulţi ani, puteţi face referire la acestea);
- Este preferabil ca lucrarea să se bazeze pe o dimensiune empirică; o abordare mixtă între cercetarea calitativă (aprecieri, analize, judecăţi de valoare) şi cantitativă (bazate pe teste econometrice, date statistice) este binevenită.
- Vă rugăm să evidenţiaţi partea inovatoare a cercetării dumneavoastră în raport cu cercetări anterioare similare;
- Este indicat ca în cuprinsul cercetării dumneavoastră sa relevaţi utilitatea temei abordate atât pentru practicieni, cât şi pentru academicieni.

Domenii de interes:
- Micro/Macroeconomie
- Banking
- Finanțe Corporative, Finanțe Publice, Management financiar, Management de portofoliu
- Sistem Monetar European
- Finanțe Internaționale
- Contabilitate
- Marketing

Procesul de recenzare:
Procesul de recenzare se bazează pe un sistem de trei piloni:
- Primul pilon constă într-o evaluare formală făcută de echipa editorială, pe baza gradului de conformare cu principiile generale promovate de revistă;
- Cel de-al doilea pilon constă într-un proces de revizuire realizat de către un referent desemnat de către coordonatorul din mediul academic;
- Al treilea pilon se bazează pe evaluarea finală realizată de un referent de specialitate practician.
Al doilea şi al treilea pilon se bazează pe un proces de tip blind review; rezultatele procesului de evaluare sunt confidenţiale.
Fiecare pilon implică comentarii/sugestii realizate de către referenţi pe care autorii trebuie să le ia în considerare. Comentariile sunt bine intenţionate, implicând o substanţă pozitivă care vizează îmbunătăţirea nivelului calitativ al cercetării.

Indexare în baze de date internaţionale:
Revista face în prezent obiectul unui proces de evaluare pentru a fi inclusă în mai multe baze de date internaţionale.

Pentru orice neclaritate, vă rugăm să ne contactaţi.

Doriţi să vă alăturaţi echipei editoriale ca în calitate de evaluator? Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos şi să îl trimiteţi!

Trimite cererea
Ultimul update în 06 iunie 2012