Studenți

Prima pagină
Studenți
Ghid pentru elaborarea lucrării de licență

INTRODUCERE

Proiectele/referatele, pe lângă obiectivele specifice disciplinei în cadrul căreia se susţin, se constituie totodată şi ca un exerciţiu premergător lucrării de licenţă. Prin întocmirea acestor proiecte, studenţii dobândesc abilităţile necesare privind: cercetarea şi documentarea, consultarea bibliografiei, culegerea datelor din activitatea practică, redactarea corectă şi coerentă a textului (inclusiv aspectele formale privind modul de realizare a foii de gardă, cuprinsului şi bibliografiei).
Un alt aspect demn de reţinut pentru studenţi este faptul că, în baza proiectelor de an sau laborator bancar întocmite şi a practicii bancare efectuate, pot să-şi formeze o imagine reală atât asupra a ceea ce constituie elaborarea lucrării, cât şi problemelor ce pot apare pe parcursul documentării practice şi teoretice. Nu este exclusă posibilitatea ca, în consonanţă cu interesul studentului privind un domeniu de cercetare, proiectul de an la o disciplină şi proiectul de practică bancară să se constituie ca părţi componente într-o formă primară a viitoarei lucrări de licenţă.
Prin proiecte/referate, studentul aprofundează o problemă sau un ansamblu de probleme interdependente din tematica studiată la disciplina pentru care întocmeşte lucrarea.

Pentru mai multe detalii, descarcă ghidul pentru elaborarea lucrării de licență în format .pdf

Ultimul update în 06 iunie 2012