Universitatea

Profesor Univ. Dr. Dorina POANTA
Rector
Universitatea Financiar Bancară din București

Dr. Mircea ASANACHE
Prorector
Universitatea Financiar Bancară din București

Conf. Univ. Dr. Mircea Gabriel CIOLPAN
Decan
Universitatea Financiar Bancară din București

Conf. Univ. Dr. Daniela FLORESCU
Director Departament
Universitatea Financiar Bancară din București

Ultimul update în 04 noiembrie 2013