FMF

Prima pagină
FMF
Concurs didactic

PROGRAMAREA DERULĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE
Semestrul II, anul universitar 2012 - 2013

Posturi publicate în Monitorul Oficial nr. 243/27.06.2013, Partea a III-a

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfăşura în perioada 27 iunie 2013 - 04 septembrie 2013;
2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 11 septembrie 2013;
3. Desfăşurarea concursului didactic va avea loc în data de 20 septembrie 2013;
4. Publicarea, pe site-ul concursului, a rezultatelor concursului: 20 septembrie 2013;
5. Depunerea contestaţiilor: 23-24 septembrie 2013;
6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliul facultăţii va avea loc în data de 25 septembrie 2013;
7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice, de către Senatul Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti, va avea loc în 26 septembrie 2013.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la registratura U.F.B., respectiv Str. Negru Vodă, nr.3, sector 3, cod 030774, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informaţii suplimentare:
- direct, camera 135, luni-vineri între orele 9.00 – 13.00;
- la telefon: 021.327.48.92;
- la e-mail: contact@ufb.ro.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al MECTS, la adresa http://jobs.edu.ro/

Programarea desfăşurării concursurilor didactice - varianta in limba engleză

Posturi scoase la concurs (româna / engleză).

1. Legislaţie
Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 243/27.06.2013;
Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6560/20.12.2012;
H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învăţământul superior (Decision of the Government of Romania no. 457);
• Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul UFB (romana / engleza);
Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 din 18 decembrie 2012;
Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 05.01.2011;
Ordinul nr. 3158/2012 – Lista universităţilor de prestigiu din străinătate;
• Lista edituri și reviste recunoscute: http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/

2. Dosarul de înscriere:
• Componenţa dosar de înscriere (romana / engleza)
Formulare de înscriere la concurs

3. Atribuţiile/activităţile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (romana / engleza)

4. Tematica de concurs

5. Componența comisiilor de concurs didactic

6. Programarea probelor de concurs

7. CV-uri candidați, liste de lucrări și fișe de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

8. Rezultatele concursului didactic

Ultimul update în 23 septembrie 2013