Universitatea

Prima pagină
Universitatea
Centre de cercetare

Universitatea Financiar Bancară din București participă la programe de cercetare având ca parteneri instituții acedemice și centre de cercetare precum:
- Academia de Studii Economice;
- Institute of Studies in International Relations and Public Policies - ISIRP (Bruxelles);
- Centrul European de Relații Internaționale si Studii Strategice - CERISS (Romania);
- Centre for International Public Policy (Belgia).

Obiectivul UFB este de a atrage în România nume importante în cercetarea academică în domeniul financiar, dar și personalități importante din sistemul financiar european (practicieni, analiști importanți, experți în domeniul financiar-bancar etc.), pentru a face din București un centru de excelență în cercetarea academică și expertiza financiară.

Universitatea Financiar Bancară din București dezvoltă relații de parteneriat academic cu universități din Europa atât pentru favorizarea schimbului de experiență cu profesorii si studenții universității, cat și pentru accesarea de programe de cercetare universitară.

În cadrul UFB funcționează institute de cercetare precum:

Centrul de Management și Consultanță în Afaceri (C.M.C.A)
Președinte C.M.C.A.: Lector. Univ. Drd. Mircea Gabriel Ciolpan
Prorector al Universității Financiar Bancare

C.M.C.A. este o entitate de management și consultanță care funcționează sub egida Universității Financiar Bancare din București, în conformitate cu Legea 84/1995, OUG 26/2000 și a Cartei Universității. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, specialiști cu preocupări științifice în domeniile managementului și consultanței în afaceri.
C.M.C.A. are ca scop oferirea de consultanță pe două filiere: pe de o parte vine în întâmpinarea problemelor specifice prezente în cadrul comunității de afaceri locale, regionale și naționale, iar pe de altă parte colaborează cu centre de cercetare și universități în vederea diseminării și fructificării cercetării în cadrul comunității de afaceri.
Utilitatea activității C.M.C.A. rezultă din importanța natională, europeană și mondială a domeniului abordat, care are implicații în toate sectoarele de activitate economică și a calității vieții. Se are în vedere asigurarea unei relații directe prin care mediul de afaceri să preia rezultatele cercetării.

Ultimul update în 04 iunie 2012